REGIO – In 2014 voert drinkwaterbedrijf PWN een beperkte inflatiecorrectie van 2% door in haar tarieven.

Dit betekent voor een gemiddeld huishouden een maandelijkse stijging van de waterfactuur van iets meer dan € 0,29 en € 3,44 op jaarbasis

De stijging houdt verband met de kosten van investeringen die PWN doet in moderne zuiveringstechniek en in het onderhoud van haar leidingnetwerk.

Die investeringen zijn nodig om in de toekomst de kwaliteit van het drinkwater en de levering daarvan te kunnen blijven garanderen.

Geef een reactie