Op zondag om 9.00 uur kunt u op Radio 80 luisteren naar de nieuwe predikant in Schoorl., Groet en Camperduin:
Lettie Oosterhof .

Het betreft hier een opname van de kerkdienst op eerste zondag in de 40-dagentijd. Het thema van de dienst was STILTE.

De stilte werd ook “beoefend” in de dienst om je zo te bezinnen…. ,te kijken naar jezelf….,
je af te vragen wie ben ik.?

Hoe kan je op een goede manier stilstaan bij de gewone dingen,hoe leef je in deze grote wereld ?

In deze dienst wordt gezongen uit het nieuwe liedboek.
De liturgie van deze dienst is ook te vinden op www.kerkgroet.nl

Herhaling van het programma is a.s. maandagavond 7april om 20.00 uur.

Geef een reactie