BERGEN – Woningeigenaren in Bergen kunnen alsnog subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie en HR glas. Het college heeft besloten om € 35.000,- extra beschikbaar te stellen voor 2018. Het bestaande budget van € 35.000,- bleek onlangs al helemaal uitgegeven.

Wethouder Yolan Koster-Dreese: “We vinden het belangrijk dat inwoners kunnen kiezen voor energiebesparing. Duurzame maatregelen zijn hard nodig en op alle terreinen, dus ook bij de mensen thuis.

Het is op zichzelf geweldig dat het subsidiepotje leeg raakte. Dat geeft aan dat het onderwerp leeft. We stellen daarom graag extra geld beschikbaar.” Inwoners kunnen maximaal vijftien procent van de kosten gesubsidieerd krijgen. Er geldt een maximum van € 750,- per woning.

De subsidie is ook beschikbaar voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming en een douche-WTW (warmteterugwin-installatie).

Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat op de website van de gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl) en op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (www.rudnhn.nl).

Op deze websites kunt u ook meer informatie en de voorwaarden lezen. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de heer Richard Schuijt van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord op telefoonnummer (088) 10 21 300 of mailen naar info@rudnhn.nl.