SCHOORL – De Stichting Vrienden van de Bibliotheek Schoorl hebben zich vele jaren ingezet voor de bibliotheek in Schoorl.

Sinds de fusie met Bibliotheek Kennemerwaard is het een stichting in ruste.

Na het besluit om de stichting op te heffen, is er een mooie bestemming in Schoorl voor het overgebleven geld gevonden. In goed overleg met de bibliotheek is gekozen voor het thema laaggeletterdheid: Taal voor het Leven in Schoorl.

Binnen VluchtelingenWerk Nederland locatie Schoorl helpen taalcoaches met het leren van de Nederlandse taal. Veertien taalcoaches hebben de afgelopen weken een speciale taaltraining ter ondersteuning van hun werk gevolgd.

Deze training, Taal voor het Leven, is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. Bij het afronden van de cursus is aan de deelnemers met succes een certificaat uitgereikt.

Vrienden van de Bibliotheek Schoorl

Bibliotheek Kennemerwaard bedankt De Stichting Vrienden van de Bibliotheek Schoorl hartelijk voor de financiering van de training Taal voor het Leven en voor het ondersteunende materiaal.

Geef een reactie