BERGEN – Stichting Welzijn Bergen zoekt taalmaatjes. Taalmaatjes zijn vrijwilligers (m/v) die mensen voor wie het Nederlands geen moederstaal is en/of laaggeletterd of analfabeet zijn, helpen de Nederlandse taal te begrijpen en te spreken. De beste manier om te leren is om met elkaar in gesprek te gaan.

Ontmoetingen tussen taalmaatjes en de hulpvragers vinden in principe bij de ‘hulp’ vragers thuis plaats. Een andere manier van ontmoeten is samen op pad gaan voor bijvoorbeeld bezoek aan winkels en stad.

Stichting Welzijn zoekt mensen die beschikken over een goede Nederlandse taalvaardigheid, het geduld hebben om de ander de gelegenheid te bieden om de Nederlandse taal eigen te maken en het leuk vinden om iemand te begeleiden en wegwijs te maken.

Vrijwilligers dienen minimaal een dagdeel per week beschikbaar te zijn, sociaal ingesteld en geïnteresseerd in andere culturen.

Men dient bereid te zijn een cursus te volgen van vier dagdelen. De Stichting geeft begeleiding en ondersteuning in de contacten, een taalmaatjescursus en een onkostenvergoeding.

Voor vragen, meer informatie of een afspraak voor het aanmeldingsgesprek kan men contact opnemen met Jeanette Hendriks, tel. 072 5092217 of per mail j.hendriks@welzijnbergen.nl