BERGEN NH – Tegels eruit en groen erin. De gemeente Bergen doet mee aan het NK Tegelwippen. Tot 31 oktober strijden honderdveertig gemeenten in Nederland om de Gouden Tegel en Gouden Schep.  Iedereen kan meedoen door tegels in zijn of haar tuin te vervangen door groen. 

Met meer groen voorkomen inwoners wateroverlast. Groen biedt ook meer koelte op warme dagen en houdt het water vast bij droogte. Daarnaast wordt de leefruimte voor planten en dieren groter en de leefomgeving gezonder en mooier. Voor deze actie biedt de gemeente Bergen dit jaar twee keer een tegelophaalservice voor vijftien adressen binnen de gemeente. De eerste keer dat tegels kunnen worden opgehaald is op dinsdag 17 mei.

Aanmelden van tegels kan tot en met 12 mei via de website www.ikdenkmeeoverbergen.nl/tegeleruit