EGMOND BINNEN – T-Mobile heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een mobiele telecommunicatiemast ten noorden van Egmond-Binnen, net buiten de dorpskern.

Het college heeft dinsdag besloten om het ontwerpbesluit hiervoor ter inzage te leggen van 15 november 2018 tot en met 26 december 2018. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

T-Mobile vroeg op 23 februari 2017 een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van een mobiele telecommunicatiemast ten noorden van Egmond-Binnen, net buiten de dorpskern.

De dekking in de kern Egmond-Binnen is nu nog onvoldoende. Om de mobiele internettoepassingen optimaal te laten functioneren is het plaatsen van een nieuwe mast noodzakelijk. De mast zal niet alleen door T-Mobile worden gebruikt, maar in totaal door vier mobiele internetaanbieders.

De mast komt op een perceel aan de oostzijde van de Herenweg ter hoogte van de bushalte tegen de groenstrook aan. Het ontwerpbesluit ligt van 15 november tot en met 26 december ter inzage op het gemeentehuis van Bergen.

Een ieder kan schriftelijk een zienswijze indienen door een brief te sturen naar het college van B&W, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Ook kan men een zienswijze mondeling indienen. In dat geval kan men contact opnemen met Team Plannen & Projecten, tel. 088 – 909 75 23.