BERGEN / EGMOND / SCHOORL – De gemeente houdt 21 juni een terugkoppelavond over de economische visie voor Bergen, Egmond en Schoorl. Op deze avond presenteert wethouder Odile Rasch het eerste concept van de Economische Visie na de werksessies in maart en april van dit jaar.

Zij wil laten zien wat de gemeente heeft gedaan met alle inbreng die inwoners gaven tijdens de sessies en of dit goed is verwerkt.

Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom om 19.30 uur in Blooming, Duinweg 5 in Bergen. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Het is een bewuste keuze om niet één visie te schrijven voor de hele gemeente, maar deze toe te spitsen op de kernen Bergen, Egmond en Schoorl. De gemeente organiseerde daarom twee werksessies per kern.

De uitkomsten in steekwoorden:
Schoorl: inzet op natuur, rust, actief;
Bergen: inzet op kunst en cultuur en vooral op kwaliteit van horeca en winkels;
Egmond: inzetten op cultuurhistorie, verbinding zoeken met de drie kernen, authentiek, kleinschalig, eigentijds en familiegeoriënteerd.

Er zijn ook thema’s die in alle drie de kernen hoog op de prioriteitlijst staan: kleinschaligheid, authenticiteit, parkeren, toerisme en het behouden van jeugd en jonge gezinnen.

Het concept wordt waar nodig aangepast naar aanleiding van opmerkingen of aanvullingen die gemaakt worden op 21 juni.

Het college zal voor de zomer een besluit nemen, zodat de Economische Visie naar verwachting in september door de raad kan worden besproken tijdens een openbare commissieavond in de Beeck in Bergen.

U kunt deze avond bijwonen en als u wenst daar ook inspreken. In de raadsvergadering van oktober beslist de raad of het concept ter inzage gelegd kan worden, zodat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden er een reactie op kunnen geven.

Na de inspraakperiode zal de definitieve Economische Visie worden aangeboden aan de raad. Naar verwachting is dat in de eerste raadsvergadering van 2017.

Geef een reactie