BERGEN NH – De twee ontwerpbesluiten voor het Dorpsplein Bergen liggen tot en met 12 augustus ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

De gemeenteraad heeft op 20 juni ingestemd met de verdere procedure voor de realisatie van twee gebouwen op het Dorpsplein in Bergen-Centrum. Deze staan bekend als het Pleingebouw en het L-gebouw. De raad heeft een coördinatiebesluit genomen en twee ontwerpverklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) afgegeven.

De herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen-Centrum kent een lange voorgeschiedenis. Over het centrum wordt al decennia lang gesproken. Naast het Dorpsplein is er een plan voor de Harmonielocatie en in een later stadium komt er een andere invulling voor de plek waar nu ABN AMRO is gevestigd. De gemeente Bergen wil dat het een levendig centrum wordt met pleinen, groen en woningen. Het openbare gebied in het centrum wordt helemaal opnieuw ingericht, dit gebeurt in samenspraak met ondernemers en inwoners.

De tekst gaat door onder de foto.

Informatie inzien: waar en wanneer

Met ingang van 1 juli 2024 tot en met 12 augustus zijn de twee ontwerpbesluiten ter visie gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Op officiëlebekendmakingen.nl staat de officiële publicatie: Gemeenteblad 2024, 283321. De ontwerpbesluiten zijn ook tot en met 12 augustus 2024 in te zien in het gemeentehuis aan Jan Ligthartstraat 4 inAlkmaar.

Reageren

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar aanleiding van de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. De schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Vermeld boven aan de brief om welke vergunning of besluit het gaat.

Voor meer informatie is verkrijgbaar bij het Team Plannen en Projecten van de gemeente via telefoonnummer 072-888 00 00. Zie ook de gemeentelijke website voor meer informatie.