BERGEN:
Inwoners en ondernemers meer tevreden

Inwoners en ondernemers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn over het algemeen iets meer tevreden over de dienstverlening door de gemeenten dan drie jaar geleden.
Dat blijkt uit de grootschalige, landelijke Burger- en Ondernemerspeiling 2019.
Die onderzoekt hoe tevreden inwoners en ondernemers zijn over vier thema’s: de diensten die de gemeente levert, zorg en welzijn, de relatie met de gemeente, en leefomgeving en ondernemersklimaat.

De BUCH-gemeenten namen daaraan gezamenlijk deel, vanuit de BUCH-Werkorganisatie.
De rapportcijfers kwamen in het algemeen uit op het landelijke gemiddelde.

BUCH Werkorganisatie
De dienstverlening voor de vier gemeenten wordt – sinds de fusie van de ambtenarenorganisaties tot de ‘BUCH Werkorganisatie’ in 2017 – in toenemende mate vanuit één punt opgepakt. De rapportcijfers van 2019 komen daardoor voor alle vier gemeenten steeds meer op dezelfde hoogte uit. Per gemeente betekende dat in de meeste gevallen een gelijk cijfer of een lichte verbetering