BERGEN – In het nieuwste themanummer van de Bergense Kroniek staan de belevenissen van de Bergense bevolking in de Tweede Wereldoorlog centraal.

Afgelopen weekend de Vergeten Oorlog uit 1799 herdacht, maar de Tweede Wereldoorlog als deel van onze recente geschiedenis is nog steeds dichtbij en om ons heen. Veel oudere inwoners kunnen zich die tijd nog uit eigen ervaring herinneren.

De titels van de artikelen zeggen genoeg: Mijn oorlogsjaren van Annie Stoop-Yedema, Het verzet in Bergen, Bergens burgemeesters in oorlogstijd, Arbeitseinsatz, Oorlogsdoden in Bergen, het jaarverslag van Het Sterkenhuis uit de periode 1941-1946.

Met behulp van een fietsroute achterin deze kroniek kunnen diverse locaties uit de periode van de Tweede Wereldoorlog worden bezocht. Het themanummer is verkrijgbaar in de boekhandel en via de webwinkel van de HVB: www.hvb-nh.nl