BERGEN NH – Op Goede Vrijdag zetten vertegenwoordigers van de zeven politieke partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen vorm kan krijgen. Hiermee eindigt de opdracht van informateur Leontien Kompier en gaat Theo van Eijk het formatieproces leiden. Dat laat de nieuwe gemeenteraad weten.

Het formatieproces bestaat uit onderhandelingen over de inhoud van een coalitieakkoord en over de samenstelling van het college. Het formatieproces is klaar wanneer er een akkoord is bereikt en de namen van de wethouders bekend zijn.

‘In constructieve sfeer’

De gesprekken met informateur Kompier verliepen in constructieve sfeer, laten de zeven politieke partijen weten. Zij vonden antwoorden op gewenste omgangsvormen, het depolitiseren van processen en ook maakten zij afspraken over de Bergense waarden en normen. Verder spraken ze over de vraag hoe de inwoners van de gemeente Bergen en ondernemers betrokken gaan worden bij de besluitvorming in de gemeente: dit speelt een belangrijke rol in het verdere proces. De uitkomsten van deze sessie geven volgens de nieuwe gemeenteraad reden tot optimisme. De opdracht van Leontien Kompier als informateur is hiermee afgesloten.

Formatieopdracht

Afgesproken is dat ONS DORP het initiatief neemt voor de beslissende formatie. Daartoe zocht deze nieuwe en tevens grootste partij van Bergen contact met Theo van Eijk. Hij deed in het verleden als kwartiermaker onderzoek naar de integriteit van het bestuur van Bergen. Volgens de gemeenteraad is hij een kundige, onafhankelijke en ervaren lokale politicus die bekend is met de Bergense dynamiek. “Van Eijk wordt in staat geacht om pragmatisch en efficiënt tot resultaat te komen. Hij kreeg een formatieopdracht met de vraag om deze beslissende fase zo snel en realistisch mogelijk in goede banen te leiden.”

Meest bescheiden coalitieakkoord ooit’

Volgens de zeven partijen is er eveneens overeenstemming over de noodzaak van een ‘meest bescheiden coalitieakkoord ooit’. “Dus niet een dichtgetimmerd en uitputtend akkoord, maar pragmatisch en realistisch op hoofdlijnen. Met passende aandacht voor transparantie en intern en extern duidelijke uitlegbare procedures en besluitvorming. Een akkoord dat kan rekenen op zo raadsbreed mogelijke steun.”

Urgente dossiers raadsbreed opgepakt

De gemeenteraad gaat de komende tijd urgente dossiers waarvoor geen uitstel mogelijk is raadsbreed oppakken tot de installatie van een nieuw college van B&W.

De samenleving verandert snel, de taken van de gemeente nemen verder toe, het werk wordt ingewikkelder en grote wereldwijde ontwikkelingen hebben invloed op de lokale samenleving. Dus ook op het bestuur van de gemeente en de wijze waarop het bestuur daarop moet reageren, benadrukken de politieke partijen. “In Bergen wordt ingezet op een nadrukkelijker rol en inbreng van de inwoners. En daarmee bovenal werk blijven maken van herstel van vertrouwen in de politiek en de democratie. Dit in het belang van de publieke zaak. Een proces van goede samenwerking met de ambtelijke ondersteuning.”

De nieuwe formateur Theo van Eijk (Bron foto: Gemeente Bergen)