BERGEN NH – Maandag 19 april starten de werkzaamheden voor de tijdelijke aanpassing van het Molenweidtje in Bergen.

De weg wordt verbreed en er wordt een apart fietspad aangelegd.
Zo wordt gezorgd voor een veilige verkeerssituatie in het gebied, waar de komende jaren veel bouwverkeer doorheen rijdt.

De weg wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten en inwoners moeten rekening houden met hinder of kort oponthoud.

De werkzaamheden duren ongeveer 15 weken.