BERGEN – De gemeente Bergen gaat tóch een haalbaarheidsonderzoek doen naar de wenselijkheid en de kosten van de plaatsing en het beheer van zelfreinigende openbare toiletten in de gemeente Bergen. Ons Dorp, CDA, Fractie Bruin, D66, GroenLinks en PvdA vroegen hierom in een motie die steun kreeg van alle raadsfracties. In een vorige gemeenteraadvergadering van eind september kreeg de vraag naar dit onderzoek geen raadsmeerderheid.

Toeristen, bezoekers, dagjesmensen en eigen inwoners vinden nu zelden in de gemeente een openbare wc. Ze zijn er uitsluitend in beperkte mate in de zomermaanden en dan slechts in Schoorl en Hargen. Uit het oogpunt van gastvrijheid en zeker ook hygiëne is het de hoogste tijd dat daar verandering in komt, stelt Ons Dorp, initiatiefnemer van de motie.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman ging akkoord met het onderzoek maar heeft wel méér geld nodig. Hij liet weten het onderzoek niet te kunnen uitvoeren met de gevraagde 5000 euro. Dit bedrag werd vervolgens verhoogd naar 20.000 euro.

De indieners van de motie hopen dat de toiletvoorzieningen nog voor het toeristenseizoen in 2024 gerealiseerd kunnen worden. Een extra stimulans voor het imago als gastvrij Egmond, Schoorl en Bergen.

Hoge Nood app

Het college is zich bewust van het feit dat de gemeente Bergen laag staat op de ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten. Wiesehahn-Vrijman liet zich daarom informeren door Toiletalliantie, een organisatie die zich sterk maakt voor voldoende openbare en opengestelde toiletten. 

De wethouder wil nu niet alleen het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, maar zich ook richten op de zogenoemde HogeNood-app. Doel is dat meer ondernemers die hun toiletten beschikbaar stellen, zich aansluiten op deze app. De wethouder stelt voor dat een extern bureau zich hiermee gaat bezighouden. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld een dagje weg zijn een toilet vinden in hun nabije omgeving. Dit initiatief krijgt ook steun van de Maag- lever en darmstichting.