BERGEN – Donderdagavond ging in de raadsvergadering de discussie over de startnotitie over de toekomst Eeuwigelaan verder.
Het was vooral een gesprek tussen de coalitiepartijen en de oppositie.

De coalitie was van mening, verwoord door vooral KiesLokaal, van mening dat de notitie het startpunt is van een gesprek met alle betrokkenen waaronder de bewoners over de toekomst van de laan.

Er ligt volgens haar nog niets vast.

Kieslokaal stelde voor dat in het 2e kwartaal een lijst met eisen van verbetering aan de Raad wordt voorgelegd. Hierna wordt bepaald of en op welke wijze het project verder gaat.

De oppositie, met de VVD als belangrijke woordvoerder, vond allereerst dat het college het verzoek naar de veiligheid van de fietspaden had verruimd zonder dit af te stemmen met de Raad.

Ook vond zij dat het plan van de bewonersvereniging voldoende informatie bevat voor een eventuele aanpassing van de laan.

Ook vond zij dat het plan van de bewonersvereniging voldoende informatie bevat voor een eventuele aanpassing van de laan. Het proces zoals vastgelegd in de startnotitie was overbodig.

Kieslokaal hield de VVD voor dat het proces, zoals beschreven in de notitie, precies is wat de VVD wil.
Zij snapte dan ook niet dat de VVD niet akkoord ging.

De reactie van de VVD hierop was dat de notitie niet alleen gaat over het proces maar ook inhoudelijke feiten worden genoemd.

De PVDA deed nog een oproep aan de Raad: laten we a.u.b. van START gaan.

De stemming over het collegevoorstel werd met steun van alleen de coalitie-partijen aangenomen.

Geef een reactie