BERGEN – Het college heeft een kadernota opgesteld. Hierin worden de plannen en de financiële gevolgen voor de periode 2017 tot en met 2020 gepresenteerd.
Donderdagavond werd in de raadscommissie over deze nota gesproken.

D66 verraste de raad door met een plan te komen om het parkeren in Schoorl ook in 4 maanden (november t/m februari) vrij van betalen te maken. Dit is volgens haar mogelijk daar in 2017 naar verwachting wordt afgesloten een positief saldo is € 2,7.

Diverse plannen hadden geen financiële onderbouwing maar een P.M.-post er is daarom onzekerheid over de verwachte uitkomsten.

Om de locale economie te promoten wil D66 de periode van betaald parkeren verschuiven naar 12.00 tot 20.00 uur.

De andere politieke partijen reageerden door te stellen dat het hen betreft wat te snel ging en wilde eerst bij een evaluatie van het parkeerbeleid hierover praten.

In de raadsvergadering van 7 juli wordt verder gesproken over de kadernota. Er worden dan politieke besluiten genomen. Er worden dan concrete wijzigingsvoorstellen ingediend en besproken.

De plannen van het college om de tarieven voor de OZB en het riool te verlagen kregen grote steun van de partijen.

Geef een reactie