BERGEN NH – TONK: Extra ondersteuning bij plotselinge inkomensdaling

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners/ondernemers die door deze inkomensdaling hun noodzakelijke privé woonkosten niet meer kunnen betalen.

De tegemoetkoming kunt u vanaf 25 maart aanvragen bij de gemeente. De aanvraag moet voor 1 juli 2021 binnen zijn. De tegemoetkoming kan ingaan vanaf 1 januari 2021.