Alkmaar – Dinsdag keurde het college een aanvullend kredietvoorstel van € 1 miljoen voor het jeugdtrainingscomplex Westrand goed. Hiermee speelt Alkmaar voortvarend in op het verzoek van AZ, AFC’34, ARUFC (rugby) en AMHC (hockey) om een gewijzigd ontwerp voor het jeugdtrainingscomplex mogelijk te maken.

Voor de inpassing van het AZ-jeugdtrainingscomplex gaat AFC’34 terug van zes naar drie velden, verbonden worden door een nieuwe voetgangersbrug over de Kromme Sloot. AFC krijgt als compensatie onder andere een tweede kunstgrasveld en een tribune.

Het trainingscomplex wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase, de tweede helft van 2014, vindt verplaatsing van de rugbyclub en de aanleg van de drie AFC-velden plaats. In de tweede fase in 2015 worden de zeven AZ-velden en clubgebouw gerealiseerd

Geef een reactie