BERGEN AAN ZEE – De Raad van State heeft afgelopen week goedkeuring gegeven aan de ommezwaai van de gemeente Bergen bij het gebruik van tweede woningen in Bergen aan Zee.
De gemeente kwam tot inkeer na zware kritiek van de Raad.

Aanvankelijk verdedigde de gemeente met vuur het verbod op tweede woningen in Bergen aan Zee, omdat de leefbaarheid van het dorp werd bedreigd. Bergen aan Zee mocht geen spookdorp worden, doordat eigenaren maar een deel van het jaar in het dorp wonen.

De Raad van State vond het bestemmingsplan waarin het verbod was opgenomen niet uitvoerbaar. De gemeente had tientallen jaren niet opgetreden tegen overtreding van het verbod dat al lang gold.

Het zou zeer lastig zijn om dat verbod nu te gaan handhaven. De gemeente kreeg de opdracht van de Raad om aan te geven hoe men toch het verbod kon handhaven.

Daarop besloot de gemeente het verbod te laten vallen.

Daarbij telde voor de gemeente ook dat handhaving waarschijnlijk een kostbare operatie zou worden met lange juridische procedures.

De gemeente verwacht evenmin dat het opheffen van het verbod zal leiden tot een veel groter gebruik van tweede woningen.

Het percentage woningen dat als tweede woning wordt gebruikt, ligt al jaren rond de 40 procent.

Geef een reactie