BERGEN – Donderdagavond heeft de raad gesproken over de Perspectiefnota 2014.

In deze nota heeft het college de plannen voor 2014 vastgelegd. De financiële paragraaf vormt een belangrijk onderdeel in de nota.

De visie op de toekomst was beperkt omdat er veel onzekerheden zijn over de toekomst.

De plannen van de regering voor 2014 € 6 miljard te bezuinigen kan alles weer op z’n kop zetten.

Voor de VVD was de OZB belasting een belangrijk onderwerp. Zij wilde 50% van de extra opbrengst in 2014 als gevolg van uitbreiding van het aantal belastbare woningen gebruiken voor een egalisatie-voorziening.

Dit voorstel werd met steun van Gemeentebelangen en CDA aangenomen.

Verdere voorstellen m.b.t. de OZB werden verworpen. Wethouder Roem komt wel eind augustus met een notitie over de wijze hoe de OZB wordt vastgesteld. De discussie wordt dan voortgezet.

Een motie van de VVD om de investering voor het regionale dierenasiel te schrappen uit de nota werd met steun van CDA en Gemeentebelangen aangenomen.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Kernen Egmond waren er 10 wijzigingsvoorstellen.

Na toezeggingen door wethouder Hietbrink werd er 2 ingetrokken.

Van de overige 8 werd alleen de het voorstel van GemeenteBelangen om de hoogte van molens te bepalen als de wieken in verticale stand staan werd unaniem aangenomen.

De overige 7 voorstellen werden verworpen.

Geef een reactie