BERGEN AAN ZEE – Het Zee Aquarium aan Van der Wijckplein 16 wordt flink uitgebreid. Sinds de oprichting in 1956 is de collectie gegroeid en zijn de aquaria inmiddels in aantal uitgebreid en vervangen door grotere. De indeling wordt met deze uitbreiding nog logischer en de collectie nog groter.

Vanuit het nieuwe entreegebouw, met in de nok het 15 meter lange skelet van een potvis, betreedt de bezoeker via een houten loopbrug over een grote vijver met daarin honderden piranha’s het ‘Amazone-gebied’ met onder andere verschillende reptielen.

Een stukje verder wordt de techniek die tot op heden onzichtbaar was opgesteld. Vervolgens treft men een collectie zeedieren die uniek is in Nederland maar ook dieren uit de overige zeeën, zoals haaien, baarzen en murenen.

De nieuwste aanwinst wordt het zeehondenduin. In dit buitengebied, bereikbaar vanuit het bestaande gebouw, wordt een groot bassin met een enorme hoeveelheid gezuiverd zeewater gerealiseerd.

Dit bassin wordt de huisvesting van zeehonden die voorkomen langs de Noordzeekust. Planning voor de gehele realisatie is zomer 2016.

Het Zee Aquarium sluit gedurende vier maanden haar deuren maar het streven is om deze rond Pasen 2016 weer te openen voor publiek. Zie ook www.zeeaquarium.nl.

Geef een reactie