Alkmaar – Om de plannen van een groot sportcomplex aan de Westrand te realiseren moet voldoende ruimte te gecreëerd worden.

Daar is al het nodige over te doen geweest wat betreft de naastgelegen camping en het land om het huidige sportcomplex aan de Olympiaweg heen.

Eén van de stappen was de grond over te nemen van de bewoners die tussen het evenemententerrein en de hockeyvelden in wonen.

Inmiddels is er overeenkomst bereikt. Voorlopig zal de het huis en wat erbij hoort als beheercomplex bij Vastgoed worden ondergebracht.

Zodra er verdere planvorming van het stuk grond aan de orde is, zal het in de grondexploitatie van het project Westrand worden ingebracht.

Geef een reactie