BERGEN- Inwoners van Gemeente Bergen hebben afgelopen week een uitnodiging gekregen van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor onderzoek. Het onderzoek richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij inwoners in de buurt. Deelname aan het onderzoek van inwoners draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Gemeente Bergen heeft een aantal inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen mogen hun mening geven over de onderwerpen die onderzocht worden. De gemeente gaat de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken bij het vormgeven van nieuw veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief hebben ontvangen meedoen aan het onderzoek. Ervaringen van inwoners geven de gemeente belangrijke informatie om een buurt veiliger en mooier te maken.

Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 11 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.

Foto: Gemeente Bergen

ByEvert