SCHOORL – De gemeente praat op 29 maart en 12 april met inwoners van Schoorl en andere belangstellenden over het te maken beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van het gebied tussen het oude politiebureau en de Laanweg in Schoorl.

Deze zogenoemde klankbordgroep volgt op de stedenbouwkundige visie van het centrum van Schoorl, dat de gemeenteraad in januari vaststelde.

In het beeldkwaliteitsplan wordt beschreven hoe het uiterlijk van de gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien; bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er gebruikt moeten worden. In het plan staan ook aanbevelingen en richtlijnen voor de architectuur van de gebouwen.

Criteria en aanmeldmogelijkheid

De gemeente Bergen nodigt inwoners en andere belanghebbenden uit om mee te praten over het beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft hiervoor selectiecriteria vastgesteld. Deelnemers doen mee op persoonlijke titel en maximaal één persoon per huishouden en één vertegenwoordiger van een belangenvereniging (zoals een stichting) mogen aanschuiven.

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 24 maart aamelden via e-mailadres ariehogendoorn@debuch.nl.

De klankbordgroep, ter grootte van maximaal vijftien leden, komt bijeen op woensdag 29 maart en woensdag 12 april van 19:30 tot 21:00 uur in Dorpscentrum de Blinkerd aan de Heereweg in Schoorl. Meer informatie is te vinden op de website ikdenkmeeoverbergen.nl. (Aangeleverde foto).