REGIO- De uitslag van de Tuinvlindertelling 2021 is bekend. Van 5 juli t/m 25 juli hebben meer dan 4000 tuinbezitters doorgegeven aan De Vlinderstichting welke vlinders zij in hun tuin hebben gezien. Er zijn ruim 10.000 tellingen gedaan en er zijn ongeveer 110.000 vlinders geteld. Het ging de afgelopen jaren bergafwaarts met het aantal vlinders. Er zijn in 2021 iets meer vlinders gesignaleerd dan het jaar ervoor volgens de telling.

De afgelopen tien jaar was het aantal vlinders verontrustend laag. Met name de droogte van de afgelopen jaren was desastreus. Het koele natte voorjaar van 2021 heeft het tij een beetje doen keren: het was groeizaam weer voor de voedselplanten van de rupsen. En dat is in de zomer goed terug te zien in de vlinderstand: verschillende soorten zijn na jaren eindelijk weer eens op het niveau van dertig jaar geleden. De citroenvlinder, de atalanta en de dagpauwoog bijvoorbeeld.

De hoge aantallen vlinders van de afgelopen week stemden veel mensen positief. In vergelijking met de afgelopen jaren is dat terecht: de algemene tuinvlinders hebben na een aantal barre jaren met veel droogte eindelijk weer een goed jaar. Maar in vergelijking met de periode 2011-2020 kan er nog niet worden gesproken over een stijging. Het aantal vlinders gaat langzaam maar zeker achteruit.

En al zijn er dit jaar veel tuinvlinders, het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de zeldzamere soorten die sterker bedreigd zijn. De Vlinderstichting roept iedereen op om in de tuin iets te doen voor vlinders. Plant nectarplanten voor vlinders en voedselplanten voor rupsen. Alleen dan is de dalende trend van vlinders te stoppen.

Foto: Ineke Radstaa

ByEvert