REGIO – “Een echte game changer”, zo noemt wethouder Gerard Kuipers van Zandvoort de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeenten en de leden van de Tweede Kamer.

De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers voor de plaatsing van windturbines op locatie IJmuiden Ver . “
Het onderzoek van ECN dat in opdracht van Stichting Vrije Horizon is uitgevoerd, is voor de kustgemeenten een steun in de rug.

IJmuiden Ver blijkt naast een zeer realistisch ook een financieel aantrekkelijk scenario. Uit het nieuwe onderzoek van ECN blijkt dat de berekende meerkosten voor locatie IJmuiden-Ver kunnen halveren.

Aanvullend onderzoek naar schaalvoordelen en windopbrengst geeft aan dat IJmuiden Ver economisch zelfs beter is dan plaatsing op locatie Hollandse Kust, in het zicht van de kust. Realisatie van windenergie op IJmuiden Ver betekent ook een enorme stap voorwaarts in de uitvoering van het Energieakkoord.

Bovendien blijkt uit een zeer actuele tender dat de windparken kunnen worden gebouwd voor 41 procent minder subsidie dan door de minister van Economische Zaken werd berekend. Het eerder gehanteerde argument van meerkosten van IJmuiden Ver ten opzichte van Hollandse Kust komt hiermee te vervallen.

De wethouders van de Kustgemeenten sturen de onderzoeksrapporten van Stichting Vrije Horizon door naar de Gemeenteraden.

De inzichten uit deze rapporten worden verwerkt in de zienswijzen op de Kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust die de gemeenten indienen.

Ook sturen de wethouders een brief aan minister Kamp van Economische Zaken met het verzoek de gepresenteerde cijfers serieus te bestuderen.

Geef een reactie