BERGEN – De rechtbank Noord-Holland heeft vrijdag 1 juni uitspraak gedaan in 23 planschade-zaken die in de gemeente Bergen spelen. Inwoners van met name Westdorp hadden claims van in totaal ruim 18 miljoen euro planschade bij de rechtbank neergelegd, nadat hun bezwaren door de gemeente eerder waren afgewezen.

Planschade kan ontstaan door verandering van een bestemmingsplan. De bebouwings- en gebruiksmogelijkheden volgens het oude en het gewijzigde bestemmingsplan worden met elkaar vergeleken en alle plussen en minnen op een rij gezet.

De betreffende inwoners stellen dat hun percelen miljoenen minder waard zijn geworden doordat in 2009 het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid in werking is getreden. Volgens de gemeente is er geen sprake van planschade die financieel gecompenseerd moet worden.

De rechtbank heeft niet beslist dat de gemeente planschade moet betalen maar geoordeeld dat in het merendeel van de zaken nog een aanvullende taxatie moet plaatsvinden. Beide partijen hadden namelijk taxaties aan de rechter voorgelegd, die de rechter niet doorslaggevend vond.

De taxaties hoeven overigens niet direct te worden uitgevoerd, indien er tegen de rechtbankuitspraken hoger beroep wordt ingesteld. In dat geval wordt eerst het oordeel van de Raad van State in die beroepen afgewacht. Verder heeft de rechtbank in verband hiermee bepaald dat de gemeente de griffie- en proceskosten moet vergoeden.

Daarnaast kent de rechtbank een vergoeding toe, te betalen door de Staat, omdat behandeling van een aantal procedures door de rechtbank te lang heeft geduurd. In vijf zaken achtte de rechtbank de beroepen ongegrond.

Daarin hoeft niet nader te worden getaxeerd. Ook de beroepen in twee voorschotzaken en acht dwangsomprocedures, die de inwoners tegen de gemeente hadden ingesteld, achtte de rechter ongegrond.

Vorig jaar maart deed de rechtbank uitspraak in negen vergelijkbare planschadezaken. Daarin is hoger beroep ingesteld. De Raad van State buigt zich over die zaken op 10 augustus a.s.