BERGEN – Gemeente geeft ondernemers uitstel van betaling

De door het rijk ingestelde Coronamaatregelen hebben grote impact op de Bergense samenleving.
Meerdere ondernemers hebben bij het college en raadsleden aangegeven dat zij zorgen hebben over hun liquiditeitspositie. Het op korte termijn kunnen voldoen aan allerlei (financiële) verplichtingen, zoals het uitbetalen van lonen, komt in gevaar.
Het gaat dan met name om bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme.

Daarom heeft het college dinsdag besloten om ondernemers uitstel van betaling te geven voor de gemeentelijke belastingen.

Daarnaast wil het gemeentebestuur verder aandacht schenken aan de maatschappelijke gevolgen voor inwoners van de inwoners. De verwachting is dat hierover binnen twee weken een besluit wordt genomen.

Op de meeste uitgaven van onze ondernemers heeft de gemeente geen invloed. Wel op de gemeentelijke belastingen.

Het college heeft besloten om bij ondernemers:

Pas in de 2e helft van het jaar over te gaan tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen van de gemeentelijke belastingen;
Pas in de 2e helft van het jaar de aanslagen voor precario- en toeristenbelasting te versturen.

Het proces van naheffingsaanslagen bij parkeren verandert niet.
Dit is een maatregel die het college op korte termijn kan nemen om ondernemers in de gemeente Bergen direct te ondersteunen.

Het college beseft dat deze tegemoetkoming slechts een kleine handreiking is in deze crisissituatie. “We willen hiermee graag onze betrokkenheid tonen en aangeven dat de zorgen worden gedeeld. Het gemeentebestuur wenst alle ondernemers en getroffen medewerkers veel sterkte en veerkracht in de komende periode.
Laten we de komende tijd meer dan ooit de samenwerking opzoeken.”

Indien ondernemers specifieke vragen hebben over betaling van de belastingen dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus.