EGMOND AAN ZEE – ‘Uitzondering verhuur voor Terrasflat moet overeind blijven’, volgens flatbewoners.

Volgens een groep eigenaren aan de Terrasflat in Egmond aan Zee is er van goed overleg met het college geen sprake geweest.

Zij verlangen mede daarom dat voor ‘hun Terrasflats’ een uitzondering moet worden gemaakt met betrekking tot de beperking tot 63 nachten van recreatieve verhuur.

In een brief aan alle raadsleden laat een aantal vertegenwoordigers van zo’n 60 eigenaren weten dat zij het er niet mee eens zijn .

Ook vinden ze dat van goed overleg eigenlijk nauwelijks of geen sprake is geweest.

Zij ontlenen hun recht op verhuur aan contractuele en historische rechten en willen dat voor de Terrasflat een uitzondering wordt gemaakt op de 63-nachtenregel, zoals die in de nieuwe Huisvestingsverordening is vastgelegd.

‘Bovendien is het een zaak die niet zo zeer de VVE’s aangaat als wel de individuele eigenaren/verhuurders’, zo staat in de brief te lezen.

Het levert de gemeente volgens hen niets op door deze verhuurbeperking in te voeren.
‘Het lost de huisvestingsproblematiek niet op.
Maar het betekent wel een verlies voor de toeristische sector waar Egmond grotendeels op drijft.’

In de brief pleit de groep er verder voor om een werkgroep in het leven te roepen, samengesteld met meerdere belanghebbenden en eventueel raadsleden, om een juiste afweging te maken.

Op 1 juni komt het ‘Beleid Recreatieve Verhuur’ in de commissie Bestemmingsplannen aan de orde.

Terrasflat Egmond aan Zee