BERGEN – Gemeente Bergen houdt vast aan urgentie voor vergunninghouders. Dat bevestigt het college naar aanleiding van de media-aandacht over de huisvesting van vergunninghouders.

Per 1 juli 2017 is een wetswijziging ingegaan waarbij de automatische urgentie voor huisvesting van vergunninghouders is komen te vervallen.

In deze wet is ook opgenomen dat gemeenten verplicht blijven om vergunninghouders tijdig te huisvesten. De gemeente Bergen heeft er in 2017 voor gekozen om de urgentie voor vergunninghouders te behouden, omdat gemeenten nog steeds verplicht zijn vergunninghouders tijdig te huisvesten.

De Provincie Noord-Holland houdt hier ook toezicht op en kan op kosten van de gemeente ingrijpen als de gemeente te veel achter loopt op de taakstelling.