Geschiedenis van de Bergense Horeca in Historisch Museum Het Sterkenhuis.

Historisch Museum Het Sterkenhuis viert dit jaar de Bergens horeca.
In een dorp waar kunst, natuur en vertier zo mooi samenkomen zijn cafés, restaurants en hotels pleisterplaatsen met een levendige geschiedenis die zich graag laat vertellen.

Dit doet Het Sterkenhuis aan de hand van historisch fotomateriaal en tal van documenten en voorwerpen.

Dorstigen en dagjesmensen.
De seizoenstentoonstelling vertelt de levendige geschiedenis van de horeca in Bergen.
Net als elk dorp had Bergen al vroeg een of twee herbergen waar men terecht kond om hun dorst te lessen of overnachten.
Met de komst van de spoorverbinding in 1905 en de aanleg van de Zeeweg naar het nieuw te stichten Bergen aan Zee (1905-1906) was de weg letterlijk geëffend voor toeristen om hun vakantie hier te vieren.

Van Rust Wat tot Extase gaat terug naar de periode rond 1900 toen kunstenaars zich zorgden vestigden in Bergen.

De Rustende Jager werd door zijn toneel- en bioscoopzaal het podium voor het culturele leven in het dorp.

CaféRust Wat werd in 1913 gebouwd als pleisterplaats aan de Bergerweg.
Het onderging in de loop van de tijd tal van gedaantewisselingen, met als hoogtepunt de Jaren 1960 en 1970 waarin het als nachtclub dienst deed met de tot de verbeelding sprekende naam Extase.

Tentoonstelling Van Rust wat tot Extase | Historisch Museum Het Sterkenhuis | 1 mei t/m 26 oktober 2019