EGMOND AAN DEN HOEF/ BERGEN – RTV80 TV zendt vanavond live de beeldvormende avond uit over de (verdere) invulling en uitvoering van de plannen rond het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef.

De gebruikers van het Slotkwartier zijn bezoekerscentrum Huys Egmont (Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont), Museumhoeve Overslot (Stichting Hafre Productions en Stichting Wunderkammer), Slotkapel (Stichting Gebruik Slotkapel, Stichting Restauratie Slotkapel) en Galerie De Kapberg.

Deze organisaties drongen aan op een beeldvormende avond. Dit om een helder beeld te krijgen van de voortgang van de plannen, de financiële concequenties en de selectie van kandidaten voor de exploitatie van de gemeentelijke panden. Deze beeldvormende avond vindt vanavond plaatst in de raadszaal in sporcentrum De Beeck in Bergen.

‘Vraag om meer informatie’

In een brief hadden de zeven stichtingen die het Slotkwartier gebruiken de gemeenteraad en het college gevraagd om zo snel mogelijk met meer informatie te komen. “Die komt er”, aldus verantwoordelijk wethouder Ernest Briët.

Wethouder Ernest Briët neemt het woord om 19.30 uur. Centraal staat het uitvoeringskader Slotkwartier 2016-2023. Vervolgens, vanaf 20.00 uur, gaan betrokkenen en inschrijvers op het plan hun ideeën en opmerkingen toelichten aan de raadsleden. Dit zijn vertegenwoordigers van aanwezige stichtingen, Brouwerij Egmond en omwonenden van het Slotkwartier. De beeldvormende avond eindigt rond 20.45 uur.

‘Duidelijk waar we naar toe willen’

Briët: “We proberen onder andere uitleg te geven over hoe aan de motie van destijds (februari 2022) gevolg is gegeven om meer duidelijkheid te geven en even pas op de plaats te maken. Daarbij zullen we een tijdlijn opstellen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is waar we nu staan en waar we straks naar toe willen.”

Het Slotkwartier is het enige onderwerp van gesprek die avond. Al met al staat het proces dus al bijna een jaar stil door de met één stem verschil aangenomen motie.

Verzoek Wet Open Overheid (WOO)

Daarnaast loopt vanuit de stichtingen een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) aan de gemeente Bergen om alle informatie rondom de besluit- en planvorming van het Slotkwartier aan te leveren.

De beeldvormende avond start vanavond om 19.30 uur. De bijeenkomst is tot ongeveer 20.45 uur bij te wonen in De Beeck én live te volgen op RTV80 TV.

Waar kijkt u?

De tv-frequenties zijn Ziggo-kanaal 44, KPN kanaal 1493, T-Mobile kanaal 874, Trined kanaal 514 en SNLR kanaal 514. Zie ook www.rtv80.nl/tv.

Verder kunt u kijken en luisteren via de RTV80 app. Heeft u de app nog niet geïnstalleerd? Download hier onze RTV80-app voor op de smartphone:
Android: https://bit.ly/3s3dgqJ
iOS (Apple): https://apps.apple.com/nl/app/id1521429423