BERGEN NH – RTV80 TV gaat vanavond vanaf 19.30 uur de vergadering van de gemeenteraad live uitzenden. Onderwerpen die op de agenda staan zijn plan dorpsplein Bergen centrum, de stedebouwkundige visie van Schoorl centrum en het beleidskader ‘Iedereen doet mee 2023 t/m 2026’.

Ontwikkeling dorpsplein Bergen

De gemeenteraad, in de raadszaal van sportcentrum De Beeck in Bergen, stemt al dan niet in met het plan van Bot Bouw voor de totstandkoming van twee appartementengebouwen, commerciele ruimten en een parkeergarage op de locatie van de huidige Bakemaflat en de naastgelegen winkelruimten in het centrum van Bergen. Hiervoor zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd en afgegeven. Maar de hoogste bestuursrechter Raad van State ging hiermee niet akkoord. Om het plan tot uitvoering te kunnen brengen, is het nu nodig dat de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeeft. Met het afgeven van deze verklaring stemt de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunningen voor het project Dorpsplein.

Stedenbouwkundige visie Schoorl-centrum

Op de agenda staat ook het besluit over het vaststellen van een stedenbouwkundige visie voor het centrum van Schoorl. Het voorstel dat op tafel ligt, is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Dorpsvisie.

Beleidskader‘Iedereen doet mee 2023 t/m 2026

Ook kiest de gemeenteraad voor het al dan niet vaststellen van het nieuwe beleidskader ‘Iedereen doet mee 2023 t/m 2026’. Hierbij gaat het om het versterken van de kwaliteit en betaalbaarheid van hulp en ondersteuning in Bergen.

De afgelopen jaren werd de vraag naar hulp en ondersteuning in het sociaal domein groter en ingewikkelder. Het bieden van die hulp en ondersteuning kost geld. Door demografische ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving is het steeds lastiger om alle hulp kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar te houden. Dat is volgens de gemeente Bergen de belangrijkste reden waarom het nieuwe beleidskader is geschreven.

Waar kijkt u?

De tv-frequenties zijn Ziggo-kanaal 44, KPN kanaal 1493, T-Mobile kanaal 874, Trined kanaal 514 en SNLR kanaal 514. Zie ook www.rtv80.nl/tv.

Verder kunt u kijken en luisteren via de RTV80 app. Heeft u de app nog niet geïnstalleerd? Download hier onze RTV80-app voor op de smartphone:
Android: https://bit.ly/3s3dgqJ
iOS (Apple): https://apps.apple.com/nl/app/id1521429423