BERGEN NH – RTV80 TV gaat vanavond vanaf 19.30 uur de vergadering van de Algemene Raadscommissie live uitzenden.

Stedenbouwkundige visie Schoorl-centrum

Deze vergadering, in de raadszaal van sportcentrum De Beeck in Bergen, bestaat onder andere uit een discussie over het al dan niet vaststellen van een stedenbouwkundige visie voor het centrum van Schoorl. Het voorstel dat op tafel ligt, is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Dorpsvisie.

Ontwikkeling dorpsplein Bergen

Een tweede onderwerp is de totstandkoming van twee appartementengebouwen, commerciele ruimten en een parkeergarage op de locatie van de huidige Bakemaflat en de naastgelegen winkelruimten in het centrum van Bergen. Hiervoor zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd en afgegeven. Maar de hoogste bestuursrechter Raad van State ging hiermee niet akkoord. Voor de realisatie van het plan is het nu nodig dat de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeeft.

De gemeenteraad wil volgende week donderdagavond (26 januari) een besluit nemen over beide onderwerpen. Ook deze raadsvergadering is live op RTV80 TV te zien.

Waar kijkt u?

De tv-frequenties zijn Ziggo-kanaal 44, KPN kanaal 1493, T-Mobile kanaal 874, Trined kanaal 514 en SNLR kanaal 514. Zie ook www.rtv80.nl/tv.

Verder kunt u kijken en luisteren via de RTV80 app. Heeft u de app nog niet geïnstalleerd? Download hier onze RTV80-app voor op de smartphone:
Android: https://bit.ly/3s3dgqJ
iOS (Apple): https://apps.apple.com/nl/app/id1521429423