SCHOORL – Vasthouden of loslaten.
Vragen rond het levenseinde.

Marinus van den Berg spreekt over omgaan met de dood. Dat moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid, dood en rouw. Het levenseinde kent tal van vragen. Wat we wensen, willen of hopen hebben we maar deels in eigen hand. We worden meegenomen in het dilemma vasthouden of loslaten.

Zondag 16 februari 2020
Dorpskerk Schoorl, Duinweg 16.00 uur
Toegang gratis. Vrijwillige gift