BERGEN NH – De gemeente Bergen kreeg ruim vierhonderd meldingen binnen van locaties waar in juni wateroverlast plaatsvond. De inzenders stuurden beelden mee. Dit op verzoek van de gemeente. Ook maakte de gemeente kennis van meldingen van brandweer en woningcorporaties. De gemeente gebruikt die info voor beleid om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Onderdeel daarvan is advies aan inwoners hoe zij hun eigen huis en tuin beter kunt beschermen tegen wateroverlast. Inzender krijgen binnen enkele weken bericht over het vervolg.

.
Wethouder Erik Bekkering: “Het is goed te zien hoeveel inwoners de moeite namen om ons van informatie te voorzien over de wateroverlast. Elke locatie is anders en vraagt soms om een andere aanpak. Het blijft natuurlijk zo dat je op hevige regenval niet altijd kunt inspelen. Daarvan moeten we ons bewust blijven. Maar binnen onze gemeente ons hierop zo goed mogelijk inrichten en voorbereiden, is iets dat we zelf kunnen doen. De vele foto’s en filmpjes, die momenteel worden verwerkt, leren ons veel. Het geeft ons vooral een inzicht in wat er kan gebeuren, waar situaties zijn die om een oplossing vragen, maar ook bewustwording dat niet alles is op te lossen bij een dergelijke hevige bui. Deze gebeurtenis is zeldzaam, maar door klimaatverandering wordt de kans op deze harde regenbuien wel groter.”

.
De gemeente heeft een projectenplanning voor het vervangen van een weg of een riool. Bij deze grote projecten wordt ook de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat vergt een periode van vele jaren en is gericht op het klimaat van 2050. De klimaatbestendige maatregelen die al genomen zijn, worden aan de hand van alle gegevens die de gemeente Bergen van inwoners ontving, getoetst op de werking ervan. Daarnaast bereidt de gemeente zich verder voor op hoe om te gaan met calamiteiten zoals de wateroverlast van afgelopen juni.

.
Bewoners en bedrijven verwerken water op het eigen terrein (perceel). Dat kan door hergebruik (regenton), waterberging (dak of ondergronds), infiltratie in grind, zand of groen, of via waterafvoer naar de sloot of de straat. Het is beter als regenwater niet direct naar de straat vloeit. Het water vertragen door het aanbrengen van groen op eigen grond is belangrijk voor de geleidelijke afvoer ervan. Bijvoorbeeld door het inrichten van een regenwatertuin. Dat meldt de gemeente Bergen.

Zie voor info en tipswww.rainproof.nl.

Foto: Wateroverlast in juni van dit jaar, centrum Bergen (Foto: RTV80).