BERGEN NH – Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen. Verder wordt veel minder restafval aangeboden. Dit blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal verstrekt door HVC, aldus wethouder Erik Bekkering.

HVC houdt nauwkeurig bij hoeveel er van welk type afval binnenkomt. In de gemeente Bergen werd de afgelopen maanden 212 ton PMD ingezameld: dat is tweeënhalf keer zoveel ten opzichte van vorig jaar, toen inwoners nog geen PMD-container bij huis hadden. Ook de kwaliteit van het ingezamelde PMD is goed, zegt Bekkering. “Het gemak van een rolcontainer bij huis zorgt er voor dat mensen meer en beter afval scheiden.” Tegelijkertijd is de hoeveelheid restafval met 27% afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Minder restafval is minder kosten

Door het apart inzamelen van PMD, GFT, glas, textiel en papier blijft er veel minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen, zegt de wethouder. Vanaf 2024 gaan inwoners betalen per keer dat zij hun container met restafval aanbieden. Daarom is het volgens hem extra belangrijk om nu alvast een goede start te maken met afval scheiden.

Inwoners dankbaar’

Bekkering is inwoners dankbaar voor hun inzet: “Dit is een prachtig resultaat en een compliment aan onze inwoners. Dat plastic was anders allemaal meegegaan in de verbrandingsoven. Nu kan het gerecycled worden en wordt er veel minder afval verbrand. Winst voor iedereen.”

Erik Bekkering (foto: RTV80)