BERGEN – De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat de organisaties een beleid hebben voor sociale veiligheid.

In opdracht van de gemeente ontwikkelde de Vrijwilligers Centrale daarom een aantal instrumenten die de vrijwilligersorganisaties kunnen helpen het beleid goed op te zetten. Sociale veiligheid betekent: bescherming tegen handelen van anderen.

In het beleid worden daarom omgangs-, en gedragsregels opgenomen waarover alle betrokkenen worden geïnformeerd en wordt een meldprotocol ontwikkeld rondom grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Een veilige organisatie geeft daarmee vertrouwen aan alle betrokkenen.

De gratis regeling VOG van het rijk wordt per 1 november 2018 uitgebreid om de veiligheid in het vrijwilligerswerk te stimuleren.

De nieuwe regeling Gratis VOG gaat daarom gelden voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. De bestaande regeling komt te vervallen.

Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen vertrouwens(contact)persoon hebben, is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden en cli├źnten te wijzen op de mogelijkheid van een externe vertrouwenspersoon.

Deze vertrouwenspersoon kan direct benaderd worden via Lilian van Beek, maatschappelijk werker MEE & de Wering, e-mail: l.vanBeek@meewering.nl of telefoon: 088 0075000

(Vrijwilligers)Organisaties en verenigingen kunnen voor meer informatie en ondersteuning bij het opzetten van een sociaal veiligheidsbeleid terecht bij: Vrijwilligers Centrale in Bergen, Carlo Tamis, 072 5191600, www.vcra.nl.
Aanmelden voor de training kan via www.vrijwilligersacademiebuch.nl