ALKMAAR – De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat flink uitbreiden als gevolg van het centraliseren van diensten.

De regionale organisaties zijn in 2004 opgericht naar aanleiding van de vuurwerpkramp in Enschede, waar bleek dat bleek dat rampen- en incidentbestrijding gewoon niet goed kan verlopen zonder een goede coördinatie.

Nu wordt een belangrijke stap gezet om de organisatie nog minder versnipperd te maken.

Hiervoor is een breed geörienteerd bedrijfsvoeringssysteem nodig, en daarvoor doet Veiligheidsregio NHN nu een aanbesteding.

Straks bestaat de organisatie in Noord-Holland Noord uit een gecentraliseerd netwerk van brandweerkorpsen uit de regio, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord.

Om de reogranisatie, vermeerdering van locaties, middelen, diensten en toename van 270 naar ongeveer 1750 medewerkers soepel te laten verlopen is er een nieuw FMIS nodig, oftewel een Facilitair Management Informatie Systeem.

Geef een reactie