BERGEN – De gemeenteraad van Bergen heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar verbetering van de bestuurscultuur. Voor de begeleiding van dit traject is adviesbureau BMC ingehuurd.

Het is de bedoeling het traject dit jaar af te ronden en een openbare behandeling van de uitkomsten te houden in een raadsvergadering begin 2019.