BERGEN – College stelt definitief ontwerp vast:
Verbetering verkeersveiligheid na herinrichting Oude Bergerweg.

De Oude Bergerweg tussen de Bergerweg en Oosterweg krijgt een nieuw rioolsysteem. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe.
Samen met buurtbewoners is gelijk gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte.
De weg wordt veiliger en er komen meer bomen.
Zo wordt de kruising met de Bergerweg aangepast met een vluchtheuvel en de weg ingericht als 30 kilometerzone.
Vaststelling definitief ontwerp was op 3 maart.