BERGEN – Vorige week meldde wethouder Koster tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie dat een gemeentelijke postbus bij de supermarkt Deen in Bergen al enige tijd niet geleegd is.

Het college heeft laten uitzoeken hoe dit kon gebeuren en of er gevolgen zijn. De post is voor het overgrote deel bezorgd bij het gemeentehuis.

Maar op een beperkt aantal dagen, verspreid over de periode eind april 2018 tot begin november 2018, is de post door PostNL niet op het gemeentehuis afgeleverd, maar bij een niet meer in gebruik zijnde postbus bij supermarkt Deen.

In totaal gaat het om ongeveer honderd poststukken, waarvan er 44 geregistreerd hadden moeten worden. De overige poststukken zijn bijvoorbeeld reclamefolders en tijdschriften.Bij supermarkt Deen is een wand met postbussen.

Dit zijn geen brievenbussen waar mensen zelf hun post in kunnen deponeren, maar afsluitbare kastjes waarin de post voor een bepaald postbusnummer door PostNL bezorgd wordt. Ook de gemeente had daar voorheen een dergelijke postbus.

Tot anderhalf jaar geleden werd de post voor gemeente Bergen in deze postbus gedeponeerd, er door het WNK uitgehaald en door hen op het gemeentehuis bezorgd. Dit proces is anderhalf jaar geleden gestopt toen PostNL in plaats van WNK verantwoordelijk werd voor de bezorging.

Vanaf dat moment gaan de poststukken voor gemeente Bergen rechtstreeks vanaf het postsorteercentrum naar het gemeentehuis. Per abuis is op enkele dagen de post toch nog naar de postbus bij supermarkt Deen gebracht.
Hoe verder

De gemeente bekijkt de 44 stukken en neemt zo snel mogelijk contact op met de afzenders. Er wordt per poststuk maatwerk geleverd. Wethouder