SCHOORL – De Raad van State heeft de vergunning van de provincie voor de aanleg van een mountainbikeroute door de Schoorlse Duinen vernietigd.

De mtb-route kan ingrijpende gevolgen hebben voor het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen en het besluit is niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid, aldus de uitspraak van woensdag 30 maart.

Staatsbosbeheer wil de bestaande mountainbikeroute in Natura 2000-gebied de Schoorlse Duinen deels verleggen of sluiten en een nieuw stuk erbij aanleggen, met een totale lengte van 24 kilometer.
Per saldo wordt de route 1,5 km langer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verleenden eind 2014 hiervoor een vergunning.

Tegen deze vergunning is de stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen in beroep gegaan.

De Raad van State had onder meer bezwaar tegen de marge van zeven meter ’uit de hartlijn’ die de provincie aan wil houden voor de aanleg van de paden.

Ook kan de route op enkele plaatsen breder worden dan de tachtig centimeter waarvan in de vergunning wordt uitgegaan.

De gevolgen hiervan zijn onvoldoende onderzocht, te meer daar de nieuw aangelegde route al vlak langs beschermde gebieden loopt en enkele van de al bestaande paden door beschermd gebied.

,,Daardoor kan niet worden uitgesloten dat de mtb-route significante gevolgen heeft heeft voor het Natura 2000-gebied en is het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.’’
Ook de zogenoemde zuidlus heeft een ander verloop en voert door beschermd gebied, aldus de raad.

Op basis hiervan heeft de Raad van State de vergunning vernietigd.

Staatsbosbeheer heeft als reactie laten weten dat er nu duidelijkheid is. Zij zullen de niet volledige punten meenemen in een nieuwe vergunningsaanvraag.

Geef een reactie