REGIO – De subsidiepot van de provincie Noord-Holland voor duurzame investeringen door jonge agrariërs gaat van € 550.000 naar € 825.000. Subsidies hebben tot doel de agrarische sector te innoveren en verduurzamen.

De verhoging maakt het mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De regeling Jonge landbouwers bestaat sinds 2016 en is onderdeel van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Financiering hiervan vindt op 50/50 basis plaats door de Europese Unie en de provincie. Agrariërs tot 40 jaar kunnen op basis hiervan een subsidie krijgen om duurzame investeringen in hun bedrijf mogelijk te maken. Denk hierbij onder meer aan zonnepanelen, windmolens, mestvergisters en warmtekracht op basis van biomassa.

De subsidie voor een jonge agrariër bedraagt maximaal € 20.000, totaal was er tot nu toe € 550.000 beschikbaar. De regeling loopt tot 2020 en één keer per jaar is het mogelijk subsidie aan te vragen.

Waar in de afgelopen jaren het subsidieplafond niet werd bereikt, waren er vorig jaar juist veel aanvragen. Om die reden wil de provincie Noord-Holland het plafond verhogen tot € 825.000.

Dit is afgestemd met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse koepelorganisatie voor agrarische jongeren. De verhoging maakt het mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren.

Zou deze niet plaatsvinden, is de kans groot dat aanvragers opnieuw inschrijven bij een volgende tender, hetgeen leidt tot hogere uitvoeringskosten en meer administratie voor zowel provincie als aanvrager.