.
BERGEN NH – College verwacht geen extra verkeersdrukte door dorpskern Egmond-Binnen
Zuidelijke randweg niet noodzakelijk, verkeersmaatregelen volstaan

Naar aanleiding van vragen van het CDA laat het college van B&W weten dat er geen reden tot zorgen is in relatie tot (extra) verkeersdrukte door de aanleg van de nieuwbouwwijk Zandzoom (Heiloo).

Verkeerstellingen laten nu zien dat het verkeer over de Vennewatersweg afneemt. In hoeverre dat het gevolg is van de coronamaatregelen en dat straks weer oploopt, is overigens niet duidelijk.