BERGEN AAN ZEE – Tijdens een zogenoemde herdenkingsperiode, vanaf 23 april, blikt de werkgroep 75+2 Jaar Vrijheid Bergen aan Zee terug op de ontwikkeling van Bergen aan Zee. Op verschillende locaties en momenten krijgt iedereen die dit wil informatie over de badplaats van voor de oorlog tot een badplaats met mondaine trekjes, de ruwe verstoring in de oorlogsjaren en de wederopbouwtijd.

In de  werkgroep zijn de Dorpsraad, de Historische Vereniging, het Vredeskerkje, de stichting  Kunstgetij en de Stichting Promotie Bergen aan Zee vertegenwoordigd. Met de gemeente Bergen en de horeca van Bergen aan Zee als belangrijke sponsoren laten zij de bezoeker kennismaken met het oude Bergen aan Zee. Omdat dit in 2020 en 2021 niet kon vanwege de coronamaatregelen, gebeurt dit nu met een uitvoerig programma.

23 april: burgemeester trapt af

De herdenkingsperiode begint op 23 april om 15.00 uur in het Vredeskerkje. Dan geeft  burgemeester Lars Voskuil de aftrap, muzikaal gesteund door de Bergense Mariosingers.

Oude foto’s van gebouwen in het dorp

Het meest in het oog springend zijn de vele fotoborden in het dorp, met foto’s van in de oorlog gesloopte gebouwen. Deze foto’s staan op de plaats waar ze eens stonden. Een route langs de borden is verkrijgbaar bij onder andere hotels, het Vredeskerkje en de bibliotheken van Bergen. De borden blijven tot aan het einde van de Kunst10Daagse in oktober staan.

Fototentoonstelling en liederen van Niki Jacobs

Van 24 april tot en met 7 mei biedt Hotel Meyer een fototentoonstelling over de historie van Bergen aan Zee. Maar liefst 125 foto’s laten zien hoe het dorp er ooit uitzag, hoe het was geworden toen de oorlog begon, hoe de sloop in de oorlog een blijvend litteken veroorzaakte en wat er in de wederopbouwtijd werd teruggebouwd. Deze tentoonstelling is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Op 30 april bezingt Niki Jacobs met haar gezelschap in het Vredeskerkje de migratie van de Joden en de daardoor in Amerika opgebloeide Joodse cultuur. Zij zingt liederen van Bernstein, Cohen, Dylan en Paul Simon. Hart van haar programma vormt de Mauthausen cyclus van Mikis Theodorakis. Het optreden begint om 20.00 uur.

Herdenkingsconcert en bevrijdingsconcertjes

Traditiegetrouw is er op 4 mei een herdenkingsconcert in het Vredeskerkje, dit jaar met het thema ‘In de schaduw van het Achterhuis’.  Het Heiloose duo Donna Musica gaat optreden, bestaande uit Sandra Cox en Evelien Dubbeldam. Dit duo wordt aangevuld met Elise Keep, Carien van Opstal, Hendrik-Jan Bosma en Marianne van Vliet. Zij geeft in woord en zang een stem aan de gewone mensen in de uitzonderlijke omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog. Aanvang 16.00 uur. Op donderdagmiddag 5 mei volgen er bevrijdingsconcertjes in het Parnassiapark.  Hier gaat onder andere troubadour Bert van Baar uit Groet optreden.

David Frits Zeiler en troubadour Bert van Baar

Zondag 8 mei vanaf 15.00 uur gaat de Bergense historicus Frits David Zeiler de herdenkingsperiode afsluiten. Dat doet hij in het Vredeskerkje. Zeiler neemt de bezoekers mee naar de wederopbouwtijd. Wat waren de plannen om Bergen aan Zee te laten herrijzen, wat kwam er van terecht? De Groeter troubadour Bert van Baar haakt  met een aantal liedjes improviserend in op wat hij heeft gehoord.

Excursie Historische Vereniging Bergen
Op 14 mei is er een excursie van de Historische Vereniging Bergen langs de route. Inschrijven is niet nodig. De excursie start om 10.00 uur bij het Zeeaquarium.

Het hele programma is terug te vinden op www.vredeskerkje.nl, www.kunstgetij.nl en www.bergenaanzee.com. Daar is ook informatie te vinden over het reserveren van kaarten. De opening en de sluiting in het Vredeskerkje zijn vrij toegankelijk.