BERGEN NH – Coronavoorstel Verlenging financiële compensatie tot 1 juli 2021

Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties

De gemeenteraad heeft donderdagavond 5 maart unaniem ingestemd met het verlengen van de coronasteun aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen.

“Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is”, aldus wethouder Erik Bekkering.