Reactie van het College van B&W op vervolging OM voormalig ambtenaar
Het college heeft kennisgenomen van het bericht dat het OM een voormalige ambtenaar van de gemeente Bergen gaat vervolgen voor ambtelijke corruptie voor het aannemen van een hypothecaire lening onder gunstige voorwaarden. De projectontwikkelaar die de hypotheek in 2006 heeft verstrekt, is als verdachte van ambtelijke omkoping aangemerkt.

De vervolging is een vervolg op schorsing door de BUCH-werkorganisatie in maart 2018,

De vervolging is een vervolg op schorsing door de BUCH-werkorganisatie in maart 2018. het onafhankelijke onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche dat door de werkorganisatie BUCH was ingesteld, strafontslag, aangifte door het college en onderzoek door de Rijksrecherche.

Na het zeer grondige onderzoek door de Rijksrecherche zijn er geen andere verdenkingen van corrupt handelen of ander strafbaar handelen door de verdachte naar voren gekomen.
Het college wacht de inhoudelijke behandeling af, waarde hechtend aan integriteit in het openbaar bestuur