SCHOORL – Vanaf volgende week start Staatsbosbeheer met het weghalen van de begroeiing en enkele centimeters van de humuslaag in delen van de Schoorlse Duinen. Jonge heide krijgt zo de ruimte zich te ontwikkelen en een frisse start te maken.

Bezoekers kunnen mogelijk enige hinder ondervinden omdat paden tijdelijk zijn afgesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden circa vijf weken in beslag nemen.