1
BERGEN -‘Amsterdamse’ uitspraak Raad van State vraagt om aanpassing door college’
Verzoek om uitstel bespreking Huisvestingsverordening

De behandeling van de huisvestingsverordening in de gemeenteraad van Bergen wordt als het aan het college ligt uitgesteld. Vanmorgen heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam (ECLI:NL:RVS:2020:261). Door deze uitspraak moet Amsterdam een kleine technische wijzing op de verordening doorvoeren. Ook de Bergense verordening moet hierdoor, net als alle andere verordeningen in Nederland, worden aangepast.

2
Wethouder Valkering: “Het college vindt het belangrijk dat de nieuwe verordening goed in elkaar zit. Want de verordening raakt veel van onze inwoners. Dus moet deze wijziging, hoe klein ook, zeer zorgvuldig gebeuren.” Het lijkt B&W daarom beter om de behandeling uit te stellen tot 5 maart, eventueel aangevuld met een commissiebehandeling op 13 februari. Dit verzoek is bij de raad gedaan.

Wethouder Klaas Valkering over het uitstel: “Dit is vooral voor onze inwoners vervelend nieuws. Veel van onze inwoners, zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe verordening, wachten namelijk op duidelijkheid. Uitstel na 5 maart lijkt niet wenselijk.